Statutární město Ostrava poskytlo dotaci na zakoupení překážek.